One Planet Promise

Barn är framtiden.

The One Planet Promise innebär att 3StyleScooters kommer att göra allt de kan för att göra våra produkter så gröna och hållbara som möjligt. Detta inkluderar att samarbeta med en innovativ tjänst som ger oss möjlighet till donationer för att plantera träd på nio grunder genom varje köp av skoter!

 

3StyleScooters And Ecologi

3StyleScooters har åtagit sig att skapa en bättre framtid för vår planet genom att finansiera planteringen av träd genom partnerskap med innovativa företag som Ecologi. Genom den här tjänsten kan du göra en inverkan som kommer att hålla i generationer!

Från Ecologi:
"Det är nu allmänt känt att ett av de bästa verktygen för att tackla klimatkrisen och hålla våra temperaturer från att stiga över 1,5C är att plantera träd. De är också avgörande för att förhindra ekologisk kollaps.

Vi har en rad fantastiska trädplanteringspartners som ansvarsfullt kan plantera miljontals träd i månaden för vårt samhälles räkning."

 Läs mer om Ecologi nedan:
Gröna initiativ hos 3StyleScooters

Ecologi är ett av de stora sätten som vi hjälper till att bekämpa klimatförändringarna, men det finns många små saker vi också gör.


Engagemang för minskad förpackning

Vi har varit på en resa för att minska mängden avfall vi genererar och ett sätt var att byta förpackningar. Vår nya bruna ytterlåda är inte lika snygg, men det är ändå ett viktigt steg för att minska hur mycket pappersvaror som hamnar på deponier eller orsaka andra miljöskador eftersom de använder mer bläckfärger än bara svart/vitt när de trycker på dem som tidigare!

 

Blir grön på kontoret 

3Style-kontoret är en annan plats än det var tidigare. Det är inte bara de stora förändringarna som betyder något, utan även alla dessa små förbättringar lägger ihop och gör vårt koldioxidavtryck mindre! Vi har inga papperspolicyer för presentationer – de görs nu digitalt så det finns aldrig några irriterande utskrifter kvar på skrivbord eller bord under möten; vi återvinner sopkärl i hela byggnaden vilket innebär att ingenting glöms bort för alltid (det vore galet!), plus att du enkelt kan hitta allt på en plats istället för att vara åtskilda av avdelningar som förra gången...

Vårt team är fast beslutna att se till att vårt koldioxidavtryck förblir så litet och hållbart som möjligt. Vi har installerat ett nytt värmesystem som kommer att minska våra energikostnader med 25 %.