Allmänna Villkor

Villkor och villkor

 1. Om dessa villkor.

I dessa villkor betyder "vi" och "oss" 3Style Scooters Ltd, och "du" betyder dig som kund. I dessa villkor är vissa ord som stavas med stora bokstäver definierade termer. För att underlätta för dig är dessa definierade villkor listade tillsammans i slutet av villkoren. Dessa villkor tillsammans med din orderbekräftelse utgör avtalet mellan oss och dig för leverans av produkter. Inga andra villkor ska gälla. Kontraktet kan inte ändras om vi inte går med på att ändra det skriftligen eller via e-post.

 1. Placera din beställning

2.1 Du kan lägga en beställning genom att:

2.1.1 fylla i beställningsformuläret på 3Style Scooters Ltds webbplats och klicka på lämplig inlämningsknapp;

2.2.2 ringa oss på 01206 804411; eller

2.2.3 e-posta oss på heretohelp@3style.co.uk

2.4 När du gör din beställning kommer vi att ge dig ett beställningsnummer. Vi kommer att göra detta via webbplatsen 3Style Scooters Ltd. Observera att ett sådant beställningsnummer endast tillhandahålls för referensändamål och utgör inte vårt godkännande av din beställning

2.5 Genom att göra en beställning ger du ett erbjudande till oss att köpa de produkter du har valt enligt dessa villkor. Vi kan eller kanske inte accepterar ditt erbjudande efter eget gottfinnande.

2.6 Om vi ​​accepterar din beställning kommer vi att meddela dig om vårt godkännande genom att utfärda en beställningsbekräftelse. Vi skickar din beställningsbekräftelse till dig via e-post förutsatt att du har angett en e-postadress på ditt beställningsformulär. Annars skickar vi orderbekräftelsen per post. Orderbekräftelsen träder i kraft vid sändning. Om vi ​​inte kan acceptera din beställning kommer vi att försöka kontakta dig via e-post eller telefon eller post.

2.7 Även om vi kommer att göra allt vi kan för att förse dig med produkterna som anges i orderbekräftelsen, kan det finnas tillfällen då vi inte kan leverera dessa produkter, till exempel, (i) sådana produkter inte längre tillverkas eller tillgängliga eller (ii) vi inte kan köpa relevanta komponenter eller (iii) om det fanns ett prisfel på 3Style Scooters Ltd Store-webbplatsen. Under sådana omständigheter kommer vi att kontakta dig för att informera dig och kan föreslå alternativa produkter som du kanske vill köpa. Om du inte accepterar våra förslag kommer vi att annullera din beställning avseende de produkter vi inte kan tillhandahålla och återbetala dig några pengar som du kan ha betalat till oss för dessa produkter. Med förbehåll för klausul 11.4 nedan kommer återbetalning av sådana pengar att vara omfattningen av vårt ansvar gentemot dig om vi inte kan leverera de produkter du har beställt till dig.

2.8 Information som finns i vår reklam, broschyrer, annat skriftligt material, på våra webbplatser eller som ges till dig av våra agenter eller anställda utgör en inbjudan till behandling. Ingen sådan information utgör ett erbjudande från oss att leverera några produkter.

 1. Leverans av dina produkter

I enlighet med dessa villkor kommer vi att tillhandahålla dig de produkter som anges på din orderbekräftelse.

 1. Priser

4.1 Priset för produkterna kommer att vara det pris som anges på din faktura.

4.2 Moms betalas av dig till den tillämpliga skattesatsen som anges på din faktura. Inköp inom gemenskapen kan göras på 3Style Scooters Ltds webbplats, förutsatt att ett giltigt momsnummer anges.

4.3 Leveranskostnader, i tillämpliga fall, betalas av dig enligt vad som anges på din faktura.

 1. Betala för dina produkter

5.1 Du kan betala för dina produkter med någon av de betalningsmetoder som kan visas på betalningsparagrafen på 3Style Scooters webbplats från tid till annan.

5.2 Du måste betala i den valuta som anges på din faktura.

5.3 Om du betalar med kreditkort måste du ange dina kreditkortsuppgifter när du gör din beställning. Ditt kreditkort kommer att debiteras när vi utfärdar din faktura eller vid leverans av dina produkter. Vi kommer inte att leverera produkterna till dig eller utföra tjänsterna förrän din kreditkortsutgivare har godkänt användningen av ditt kort för betalning av de beställda produkterna och/eller tjänsterna. Om vi ​​inte får ett sådant tillstånd kommer vi att meddela dig. Ditt kreditkorts faktureringsadress måste vara i Storbritannien, Nordirland eller Isle of Man.

5.4 Om du betalar med check, banköverföring eller postgiro ​​kommer dina produkter att levereras och tjänster tillhandahållas efter att din betalning har godkänts. Om vi ​​inte tar emot betalningar inom 30 dagar efter datumet för din beställning kommer din beställning att annulleras.

5.5 Vi skickar en begäran om betalning, din faktura och produkter till dig på den faktureringsadress som anges i din orderbekräftelse. Vi kan dock skicka dokumenten via e-post endast om du har angett en e-postadress på ditt beställningsformulär.

 1. Leverans av dina produkter

6.1 Beställningar kommer inte att accepteras och produkter kommer inte att levereras till någon adress utanför fastlandet Storbritannien, Nordirland eller Isle of Man.

6.2 Med förbehåll för klausul 6.1 kommer vi att leverera dina produkter till leveransadressen som visas på ditt beställningsformulär.

6.3 Vi kommer att göra våra rimliga ansträngningar för att leverera dina produkter inom 7 arbetsdagar från datumet för utfärdandet av din orderbekräftelse. Beräknade leveranstider som anges vid tidpunkten för beställning är endast uppskattningar och motsvarar inte garanterade leveranstider. Om du har beställt flera produkter samtidigt kan vi leverera varje sådan produkt på olika dagar.

6.4 Äganderätten till och risken för förlust av dina produkter övergår till dig vid leverans av produkterna och produkterna ska levereras i enlighet med detta.

6.5 Vid leverans av produkterna till vår transportör kommer vi att skicka dig en bekräftelse på leverans via e-post förutsatt att du har angett en e-postadress på beställningsformuläret.

6.6 Vissa försändelser kan skickas med post och kan inte spåras när de väl har kommit in i postsystemet.

6.7 För leverans nästa arbetsdag Beställningar måste göras före 14.00, måndag – fredag, för att paketet ska levereras på följande arbetsdag (endast Storbritanniens fastland, exklusive skotska höglandet) Allt som beställs på en fredag ​​eftermiddag, under helg eller på helgdag kommer att skickas följande arbetsdag

 1. Din rätt att returnera produkterna eller häva ett avtal om tjänster och att få en återbetalning

7.1 Om du inte är nöjd med någon produkt eller villkoren för någon rätt till tjänster som du har köpt från oss, kan du returnera produkten till oss eller säga upp rätten till tjänster och få en återbetalning av priset för den returnerade produkten eller tjänsterätt om du kontaktar oss inom 30 kalenderdagar efter leverans av produkten eller ingående av avtalet om köp av tjänster. Om du väljer att returnera en produkt kommer de transportavgifter som anges i punkt 7.2 att gälla.

7.2 Du är ansvarig för kostnaderna för att returnera en produkt.

7.3. Om en produkt levererades av misstag, är ofullständig eller felaktig och du tror att du har rätt till en ersättning eller reparation i enlighet med punkt 8 nedan, ring oss på 01206 804411 eller maila oss på heretohelp@3style.co. Storbritannien. I händelse av att du är berättigad till ett utbyte eller reparation i enlighet med punkt 8 nedan, kommer transportavgifterna inte att tas ut.

7.4 Om du har mottagit den/de beställda produkten/produkterna och helt enkelt har ändrat dig om att köpa dem kan du returnera produkten/produkterna till oss för återbetalning, förutsatt att du betalar transportavgifterna; och

7.4.1 Du informerar oss om ditt beslut att säga upp avtalet inom 14 arbetsdagar efter leverans av produkten; och

74.2 Produkten(erna) returneras i originalskick och förpackning; och

7.4.3 Produkten(erna) returneras i enlighet med punkt 7.6 nedan.

7.5 Observera att medan produkten/produkterna förblir i din ägo är du skyldig att se till att produkten/produkterna förvaras på ett säkert sätt.

7.6 Steg att följa för att begära en återbetalning:

7.6.1 Fyll i returformuläret som finns på följesedeln eller ring oss på 01206 804411 eller maila oss på heretohelp@3style.co.uk för att få ett returformulär.

7.6.2 Vänligen returnera produkten till: Returns at 3Style Scooters Returns, Unit 5 Easter Park, Axial Way, Colchester, Essex, CO4 5WY

7.6.3 Innan du returnerar någon produkt(er) till 3Style Scooters Ltd, kontrollera att du har:

7.6.3.1 Bifogade alla tillbehör, garantier i kartong och annat material som tillhandahålls om inte annat anges.

7.6.3.2 Använde alla förpackningar som ursprungligen levererades.

7.6.3.3 Förseglade förpackningen säkert.

7.7 Att följa dessa steg hjälper till att säkerställa att produkten/produkterna kommer fram till rätt destination och i gott skick inom rätt tid. Observera att ditt underlåtenhet att följa denna procedur kan leda till att de returnerade produkterna avvisas vid mottagandet och du kan förlora din rätt till återbetalning.

7.8 Observera att vi förbehåller oss rätten att avvisa alla produkter som inte returneras i enlighet med bestämmelserna ovan och särskilt i punkt 7.6.

 1. 2 års begränsad garanti

8.1 Alla produkter har en 2-års begränsad garanti mot defekter i material och utförande. Garantianspråk kan endast uppfyllas med inköpsbevis.

8.2 Vår garantifördelning i ordning:

- Första 30 dagarna: Gratis delar, reparation, utbyte eller återbetalning.

- 30 dagar – 6 månader: Gratis delar, reparation eller utbyte.

- 6 månader – 12 månader: Gratis delar eller reparation.

- Gratis garantiförlängning - 12 månader - 24 månader: Gratis delar eller reparationer (exklusive fraktkostnader till och från vår verkstad) efter att ha fyllt i vårt online formulär för förlängning av garanti.

- Vi säljer ett utbud av garantidelar i vår reservdelsbutik om du inte omfattas av garantin. Vi kan även tillhandahålla reparationsservice till en rimlig kostnad. Vänligen Kontakta oss direkt för en offert.

8.3 Om en del anses vara felaktig kommer 3Style Scooters Ltd att ersätta den aktuella delen. Endast där vi inte kan leverera delen eller erbjuda ett lämpligt alternativ kommer vi att byta ut hela skotern. Detta kommer att vara efter vårt eget gottfinnande.

8.4 Vår garanti utesluter problem orsakade av försummelse, olycka eller allmänt slitage.

8.5 Undantagna från vår garanti är förbrukningsdelar som hjul, lager, fotbrädor och grepp.

8.6 Alla telefonkostnader till 3Style täcks inte av garantin. Du kommer att stå för kostnaden för alla samtal till oss.

8.7 OM DU ÄR EN KONSUMENT, KOMMER DE GARANTIER SOM AVSES OVAN UTÖVER OCH PÅVERKAR INTE DINA LAGSTÄMNADE RÄTTIGHETER.

 1. Vårt ansvar

9.1 Dessa villkor anger hela omfattningen av våra skyldigheter och ansvar i fråga om leverans av produkterna.

9.2 Med undantag för vad som anges i punkt 11.3 nedan, finns det inga garantier, villkor eller andra villkor som är bindande för oss angående leverans av produkter förutom vad som uttryckligen anges i avtalet.

9.3 Alla garantier, villkor eller andra villkor som härrör från eller i samband med leverans av produkter som annars skulle kunna vara underförstådda i eller införlivas i avtalet genom lag, allmän lag, lagar som är tillämpliga i det land där du köpte produkterna eller på annat sätt (inklusive utan begränsning alla underförstådda villkor avseende kvalitet, lämplighet för ändamål, rimlig omsorg och skicklighet) är härmed uttryckligen utesluten i den maximala utsträckning som lagen tillåter. Vi kommer i synnerhet inte att ansvara för att säkerställa att produkterna är lämpliga för dina ändamål.

9.4 Ingenting i avtalet ska begränsa eller utesluta vårt ansvar (i) för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller (ii) för bedrägeri eller (iii) något brott mot de skyldigheter som följer av tillämpliga tvingande nationella lagar om äganderätt. eller (iv) något ansvar som inte kan uteslutas enligt lag.

9.5 Med förbehåll för klausul 11.4 kommer vi inte att vara ansvariga enligt avtalet för någon inkomstförlust, förlust av vinst, förlust av kontrakt, förlust av data eller för någon indirekt eller följdförlust eller skada av något slag som uppstår och oavsett om de orsakas genom skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller annat.

9.6 Med förbehåll för klausul 11.4 ska vårt maximala sammanlagda ansvar enligt kontraktet, oavsett om det är i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt, under inga omständigheter överstiga det belopp som du ska betala till oss med avseende på produkterna och/eller tjänsterna i fråga.

9.7 Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument, inte heller din rätt att returnera produkterna enligt klausul 7.

 1. Kontakta 3Style Scooters Ltd

Du kan kontakta oss: per telefon på 01206 800400 mellan 09:00 och 17:00 måndag till fredag; per post på: 3Style Scooters Ltd, Unit 5 Easter Park, Axial Way, Colchester, Essex, CO4 5WY; via e-post på heretohelp@3style.co.uk eller ring på 01206 804 411 . När du kontaktar oss måste du ange ditt ordernummer.

 1. Dataskydd

Genom att göra din beställning godkänner och förstår du att vi kan lagra, behandla och använda data som samlats in från ditt beställningsformulär eller faxbeställning eller telefonbeställning i syfte att behandla din beställning.

 1. Omständigheter utanför vår rimliga kontroll

Vi kommer att göra allt vi kan för att utföra våra skyldigheter enligt avtalet. Vi kan dock inte hållas ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att utföra om sådan försening eller misslyckande orsakas av några omständigheter utanför vår rimliga kontroll. I händelse av en försening kommer vi att utföra våra åtaganden så snart som rimligen är möjligt.

 1. Oenighet om lag och jurisdiktion

Vi kommer att försöka lösa eventuella meningsskiljaktigheter snabbt och effektivt; vänligen kontakta vår kundtjänst och meddela oss om du har några klagomål eller kommentarer. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar eventuella meningsskiljaktigheter och din tvist förblir olöst, kan du vara berättigad att använda Europeiska kommissionens plattform för onlinetvistlösning här.

Dessa villkor tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. Om du vill väcka talan vid domstol måste du göra det inom England eller Wales, och lagarna i England och Wales kommer att gälla.

 1. Allmänt

14.1 Vår underlåtenhet att upprätthålla något villkor i Kontraktet utgör inte ett avstående från ett sådant villkor. Sådant misslyckande kommer inte på något sätt att påverka vår rätt att senare upprätthålla de strikta villkoren i kontraktet.

14.2 Ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa någon bestämmelse i Kontraktet ska inte negativt påverka giltigheten eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

 1. Definerade termer

15.1 I dessa villkor: "Tillbehör" betyder alla tilläggsprodukter såsom en hjälm eller en rem; "3Style Scooters Ltd Web Site" betyder vår webbplats för byggande på beställning för kunder på fastlandet Storbritannien, Nordirland och Isle of Man, vars webbadress är http://www3stylescooters.co.uk "Kontrakt" betyder dessa villkor tillsammans med din orderbekräftelse; "Konsument" avser en kund som köper Produkter på annat sätt än i sin verksamhet; "Faktura" avser den faktura som vi har utfärdat till dig för priset för produkterna och tjänsterna; "Beställning" avser en beställning som görs av dig i enlighet med dessa villkor; "Orderbekräftelse" avser orderbekräftelsen som utfärdats av oss till dig som indikerar godkännande av din beställning; "Beställningsformulär" betyder det elektroniska beställningsformuläret på 3Style Scooters Ltds webbplats; "Produkt" avser alla produkter som listas på 3Style Scooters Ltds webbplats som vi samtycker till att tillhandahålla dig enligt dessa villkor och kan inkludera tjänster; "Returbehörighetsdokumentation" avser den dokumentation som utfärdats av oss till dig för retur av produkter; "Territorium" betyder länderna i Irland och Storbritannien. "Arbetsdag" betyder vilken dag som helst annan än en lördag, en söndag eller en allmän helgdag i Storbritannien. 18.2 heretohelp@3style.co.uk Ltd är ett registrerat brittiskt företag, företagsregistrering. , registreringsland. Storbritannien, företags momsnummer:

.